PROJEKTY  GOLDEN DAWN | PŘIPRAVOVANÉ

RÁDIO 1 ǀ CELOVEČERNÍ DOCUDRAMA
 
PLÁNOVANÁ PREMIÉRA NA ROK 2018
REŽIE: Benjamin Tuček
PŘEDPOKLÁDANÁ DÉLKA: 70 – 80 min

Dokumentární film Území nikoho zaznamenává dlouhodobý proces vzniku nového územního
plánu hlavního města Prahy ve dvou rovinách. Veřejná slyšení, debaty široké odborné laické
veřejnosti se zástupci magistrátu, navrhovateli a zadavateli plánu, představitelů občanských

Přesněji nepůjde o mystifikaci, ale o neuvěřitelný příběh první nezávislé stanice v Československu, která kupodivu vysílá dodnes. Hlavními aktéry budou samozřejmě skuteční zakládající členové, ale i technici, zvukaři a moderátoři a především hudebníci, kteří se pokusí zpod sentimentálního nánosu a vrstvy milosrdného zapomnění vydolovat své vzpomínky a příběhy, které ve své době doslova formovaly minimálně českou kulturní sféru. Ano, Rádio 1 možná nikdy výrazněji nepřekročilo poslechovost 100 000 lidí. Přesto v generaci dnešních čtyřicátníků není mnoho těch, kdo by ho neznal. I když vzpomínky na bujaré mládí husákovy děti již dávno odložily, začátek devadesátých let stále rezonuje v jejich paměti.
 
Film by měl být evropský. Mezinárodnímu publiku představí nejen osobní příběhy z české „indie scény“, ale ukáže mentální přerod lidí, kteří dokázali pracovat šest let zadarmo, aby o pár let později bojovali se svou vlastní pohodlností při přípravě výročního vysílání. Dozvíme se, že zatímco jedni komplikovaně pašovali stovky prvních CD z Londýna při budování archivu, jiní je pro svoji potřebu bezostyšně kradli. Půjde tedy o zmapování jedné přerodové generace, která se od někdejšího opravdového vzdoru k establishmentu v roce 1989 dostala skrz přijetí tržních hodnot, následnou únavu a vyhoření až k dnešní apatii. Nicméně konformní se Rádio 1 nestalo nikdy! Nepodlehlo diktátu sledovanosti a pořád je možné slyšet hudební novinky, které teprve vyjdou ve Velké Británii. Obraz tohoto pionýrství chceme nabídnout mezinárodnímu divákovi.
 
Pomoci by nám měla samozřejmě hudba. Písně dnes slavných světových kapel stejně jako někdejší dávno zapomenuté lokální hity.
a motivace občanských aktivit a mechanismy lokální politiky.
 
„Je hodně stanic, ale jen jedno RÁDIO!"
 GOLDEN DAWN | PRODUKČNÍ A FILMOVÁ SPOLEČNOST | WWW.GOLDENDAWN.CZ